Nö ‘viimase miili’ määruse eelnõu tutvustus

Osaleb Kaimo Käärmann-Liive

 

04.04 saatis ettevõtlus- ja infotehnoloogiminister Urve Palo kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks määruse “Järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu passiivse taristu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord” eelnõu:
http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/d0e546d8-8c21-4f95-ab43-6958f80503b2#rHkX9npt

Selle määruse eelnõu tutvustamine sideettevõtjatele ja teiste huvitatud osapooltele toimub järgmise nädala reedel 13. aprillil 2018 kell 10:00 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis (Suur-Ameerika 1, Tallinn).

Kohtumisel osalemise soovist koos osalejate nimedega palume teatada hiljemalt kolmapäevaks (11.04.18) aadressile raigo.iling@mkm.ee

Kõik toetusmeetmega seonduv avalik info on kättesaadav aadressilt www.tja.ee/lairiba.

Tagasi eelmisele lehele