Keskkonnaministeerium annab ülevaate oma olulisematest prioriteetidest, sündmustest ja väljakutsetest seoses Eesti eesistumisega EL Nõukogus

Osalevad Kaimo Käärmann-Liive, Irja Alakivi

Päevakava:
14.00 -14.10 – sissejuhatus ja üldine ülevaade keskkonnaminister Marko Pomerantsilt;
14.10 -14.20 – ülevaade EL eesistumise prioriteetidest – Meelis Münt

Seejärel annab iga teemajuht ülevaate eesistumise aja oma valdkonna olulisematest sisulistest väljakutsetest, lauale tulevatest eelnõudest ja samuti rahvusvahelistest sündmustest ning olulistest töögruppidest.  

    merekeskkond, vesi ja jäätmed – teemajuht Harry Liiv
    maapõu ja keskkonnakorraldus – teemajuht Ado Lõhmus (või asendaja)
    metsandus, looduskaitse ja kalandus – teemajuht Marku Lamp
    digiteemad – teemajuht Margit Martinson
    kliima ja kiirgus– teemajuht Meelis Münt

Tagasi eelmisele lehele