Infoühiskonna Arengukava 2014-2020 rakendusplaani arutelu (partnerid)

Osaleb Kaimo Käärmann-Liive

Arutelu eesmärgiks on tutvustada IÜAK RPL-i hetkeseisu, millele ootame teie tagasisidet ja ettepanekuid. Tutvustus hõlmab alljärgnevaid teemasid:
o       IÜAK alaeesmärgid – alaeesmärkide suurte sihtide meeldetuletus, kas eesmärgid on jätkuvalt asjakohased, kas fookused vajavad ümber sõnastamist/ täpsustamist;
o       mõõdikud – kas mõõdikud ise ja seatud sihid on jätkuvalt asjakohased, kas mõõdikuid oleks vaja muuta, kui kaugel sihtide täitmisel oleme, jne);
o       tegevuskava – suuremad projektid ja policy vajadused.

Orienteeruv ajakava:
8:30-8:55       Registreerimine ja hommikukohv
8:55-9:00       Sissejuhatus
9:00-9:30       Side    Tõnu Nirk, MKM, SO
9:30-10:00      Riigihaldus     Janek Rozov, MKM, ITAO
10:00-10:30     E-riigi maine ja teadlikkus     Siim Sikkut, Riigikantselei
10:30-11:00     Baastaristu     Katrin Reinhold, RIA
11:00-11:30     Oskused Ave Lauringson, MKM, RISO
11:30-12:30     Arutelu vabas vormis

Tagasi eelmisele lehele