ELLi ja EMOLi poolt Vabariigi Valitsuse määruse „Aadressiandmete süsteem“ muutmine eelnõule esitatud märkuste ja seisukohtade arutamine

Arutelul osalevad:

Anne Läns, Irja Alakivi ja Marliis Rettau (Eesti Linnade Liidust)

Tiina Üksvärav (Eesti Maaomavalitsuste Liidu õigusnõunik )

Jaanis Lill (Tallinna Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakonna juhataja)

Artu Ellmann (Maa- ameti peadirektori asetäitja geomaatika valdkonnas)

Mall Kivisalu (Maa-ameti aadressiandmete osakonna juhataja)

Mari- Liis Tamme ( Maaameti õigusosakonna jurist)

 

Tagasi eelmisele lehele