Ehitisregister, andmekvaliteet. Arutelu

Soovime Linnade ja Valdade Liiduga arutada selle üle, kuidas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium võiks aidata kaasa omavalitsuste territooriumil paiknevate ehitiste kohta käiva informatsiooni parandamisele.

Tagasi eelmisele lehele