Eesti Vee-ettevõtete Liidu ühisveevärgi ja kanalisatsiooni strateegia uuendamise töörühma avakoosolek

Osaleb töörühma asendusliige Irja Alakivi

Tagasi eelmisele lehele