Eesti konkurentsivõime kava “Eesti 2020” uuendamine / II seminar

Jüri Võigemast asendab Kaimo Käärmann-Liive

Riigikantselei koostöös Euroopa Komisjoniga palub Teid osalema Eesti konkurentsivõime kava “Eesti 2020” uuendamises.

Sarnaselt eelnevate aastatega vaatame ka sellel kevadel üle konkurentsivõime kavas seatud sihtide suunas liikumise ning olulisemate meetmete elluviimise seisu. Aprilli lõpus on plaanis uuendatud konkurentsivõime kava koos Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi, riigi eelarvestrateegia ja stabiilsusprogrammiga kiita heaks valitsuse poolt. Etteruttavalt olgu öeldud, et uuendamise käigus ei muudeta konkurentsivõime kava eesmärke ja seatud sihte (kehtivad aastani 2020), küll aga korrigeeritakse meetmeid ja tegevusi, mida nende sihtide täitmiseks tehakse.

Palume Teid või Teie organisatsiooni esindajat osalema kahele seotud seminarile, mis toimuvad 8. ja 22. aprillil. Esimese ürituse põhifookuses on kehtiva konkurentsivõime kava elluviimise ning Euroopa Komisjoni poolt veebruaris avaldatud Eesti riigiraporti tutvustamine. Teisel seminaril anname tagasisidet ja arutame konkurentsivõime kava täiendusettepanekuid.

I SEMINAR – 8.04.2016 – Euroopa Komisjoni Eesti esinduses (Rävala puiestee 4, Tallinn):
12.15 – 12.30 Saabumine, tervituskohv.
12.30 – 13.00 Euroopa Komisjoni 2016. aasta Eesti riigiraporti tutvustus
13.00 – 13.20 Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevustest riigipõhiste soovituste rakendamisel.
13.20 – 14.00 “Eesti 2020” elluviimine ning uuendamise protsessist.

II SEMINAR – 22.04.2016 – Euroopa Komisjoni Eesti esinduses (Rävala puiestee 4, Tallinn):
10.45 – 11.00 Saabumine, tervituskohv.
11.00 – 12.30 “Eesti 2020” põhiuuenduste tutvustamine, tagasiside laekunud ettepanekutele, arutelu.

Osalemisest teatage: http://tinyurl.com/2016-04-22-seminar.

Palume ka hiljemalt 20. aprilliks Teie kirjalikke ettepanekuid konkurentsivõime kava tegevuskava täiendamiseks/täpsustamiseks meetmete ning tegevuste osas (palun kasutage track change-i või teist teksti värvitooni). Saatke need minu e-mailile: henry.kattago@riigikantselei.ee.

Hetkel kehtiv konkurentsivõime kava ja selle tegevuskava on lisatud kirjale. Materjalid on kättesaadavad ka Riigikantselei kodulehel: https://riigikantselei.ee/et/konkurentsivoime-kava-eesti-2020 (NB! Tegevuskavas olev meetme staatuse seisu kirjeldav tulp uuendatakse esimeseks seminariks.)

Küsimuste korral võtke palun ühendust.

Lugupidamisega,

Henry Kattago
strateegiadirektori asetäitja                              
Riigikantselei              
+3726935629

Tagasi eelmisele lehele