EESTI I OMAVALITSUSPÄEV

Osalevad kõik ELL büroo töötajad

PROJEKT (20.09.2016)
EESTI I OMAVALITSUSPÄEV*
4. oktoober 2016 Riigikogu Konverentsikeskus

1.10.1886 jõustus meie avaliku halduse esimene seadus – Makoggukonna Seadus Baltia-merre kubbermangudele. Ria-, Tallinna- ja Kura-male ning alates 1.10.1990 taastati uuesti omavalitsuslik staatus, esimestena Muhu vallas ning Kuressaare linnas

MTÜ Polise ja partnerite 25.08.2016 Aruküla suvekonverentsi ettepanekul tähistatakse Eesti kohaliku omavalitsuse loomise ja taastamise aastapäeva Omavalitsuspäevaga

KORRALDAJAD: MTÜ Polis, Riigikogu, Tallinna Ülikool, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Linnade Liit, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Tallinna linn, Tartu linn, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, üleriigiliste kohaliku omavalitsuste liitude vanematekogu, Haldusjuristide Ühendus, Valla- ja Linnasekretäride Selts, Eesti Omavalitsusliitude Ühendus.

AEG: 4. oktoober 2016
KOHT: Riigikogu Konverentsikeskus (Lossi plats 1 a)

AJAKAVA:
10:30 Osalejate registreerimine

I OSA OMAVALITSUSPÄEVA SISSEJUHATAMINE
11:00 Avasõnad:
Sulev Lääne, MTÜ Polis asepresident
Aivar Kokk, Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees

Tervitused:
Eiki Nestor, Riigikogu esimees
Māris Kučinskis, Läti Vabariigi peaminister (videotervitus)
Taavi Rõivas, Eesti Vabariigi peaminister

II OSA OMAVALITSUSPÄEV JA ESIMENE OKTOOBER
Moderaatorid:
Aivar Kokk, Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees, varasem Jõgeva Vallavolikogu esimees
Sulev Lääne, MTÜ Polis asepresident, varasem ELL ja EMOL juhatuse liige, ELL peasekretär/teadussekretär
Jaan Alver, Keila vallavanem

Ettekanded:
11:30 President Arnold Rüütel
Eesti Vabariigi taastamine ja kohalik omavalitsus – kohaliku omavalitsuse staatusest

11:45
Eerik-Juhan Truuväli, Sulev Lääne, Sulev Mäeltsemees (varasem Tallinna Linnavolikogu esimees), Georg Sootla, Kersten Kattai (varasem Võhma Linnavolikogu liige)
Eesti kohalik omavalitsus – olnust, olevast ja tulevast

12:00
Taivo Lõuk, Kuressaare linnapea (1. X 1990 – 1993)
Kuressaare linna „taasloomine“ ja kohaliku omavalitsuse staatuse omistamine

12:15
Madis Kallas, Kuressaare linnapea
Kuressaare kohaliku omavalitsuse arengust – suunad tänaseks ja tulevikuks

12.30
Raido Liitmäe, Muhu vallavanem
Muhu valla taastamisest ning arengust

12:45
Aadu Must, Riigikogu liige, Tartu Ülikooli professor, varasem Tartu Linnavolikogu liige (esimest korda 1989) ja Tartu Linnavolikogu esimees
Ajaloost ja traditsioonide loomisest, sh Eesti Linnade Liidu taastamisest Tartus 1989. septembris

III OSA KOHALIK OMAVALITSUS TÄNA JA HOMME
RIIGI VAADE:
13:00 Helir-Valdor Seeder, Riigikogu I aseesimees, varasem Viljandi linnapea
Riigi ja kohaliku omavalitsuse partnerlussuhted

13:15
Jüri Ratas, Riigikogu II aseesimees, varasem Tallinna linnapea
Kohaliku omavalitsuse kohustuste jõuõlg

13.30 Lauri Luik, Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige, riigireformi juhtrühma esimees
Riigireformist ja kavandatavatest sammudest

13:45 kohvipaus

KOHALIKU OMAVALITSUSE ja TEADLASTE VAADE:
Moderaatorid:
Urve Tiidus, Riigikogu liige, varasem Kuressaare linnapea
Sulev Mäeltsemees, TTÜ Sotsiaalteaduskonna dekaan
Vladimir Šokman, Tartu Linnavolikogu esimees

Ettekanded:
14:00 Taavi Aas, Eesti Linnade Liidu juhatuse esimees
Linnade koostööst ja arengust

14:15 Kurmet Müürsepp, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees
Valdade koostööst ja arengust

14.30 Silvi Ojamuru, maakondlike omavalitsusliitude koordinaator, Raplamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor
Maakondlike omavalitsusliitude koostööst ja arengust

14.45 Teadlaste ettekanne: Georg Sootla, Tallinna Ülikooli professor, Kersten Kattai, Tallinna Ülikooli doktorant; Mikk Lõhmus, Tallinna Tehnikaülikooli lektor, PhD; Sulev Lääne, Tallinna Ülikooli doktorant; Sulev Mäeltsemees, Tallinna Tehnikaülikooli professor, PhD; Rivo Noorkõiv, Geomedia juht, teadusmagister; Garri Raagmaa, Tartu Ülikooli dotsent, PhD; Uno Silberg, Sisekaitseakadeemia Finantskolledži direktor, majandusteaduse doktor; Eerik-Juhan Truuväli, PhD
Kohalik omavalitsus – tänapäev ja tulevik

15.00 omavalitsuspäeva lõpetamine

* Omavalitsuspäev on austusavaldus senistele Eesti kohalikku omavalitsust loonud ja arendanud põlvkondadele. See on jätkuks foorumitele, kus arutatud kohaliku omavalitsuse arenguid ja tulevikku nii Eestis kui rahvusvahelises plaanis. Edasiste tegevuste osas on tänaseks hakanud üha enam toetust leidma idee korraldada 2017. aasta sügisel II Omavalitsuspäev, kus analüüsitaks Eesti kohaliku omavalitsuse süsteemi arenguid perioodil 1989-2017 ja seatakse täpsemad sihid tulevikuks. Koostöö jätkamise, ühiste lahenduste leidmiseks ja edasiste plaanide tegemiseks on hea võimalus 4.10.2016 Eesti I Omavalitsuspäeval.

Tagasi eelmisele lehele