Dokumendihaldusnõukogu koosolek

Osaleb nõukogu liige Kaimo Käärmann-Liive

Päevakava:
I osa
13.00–13.45 Teabenõuded, selgitustaotlused ja märgukirjad; dokumentide lahendamise tähtajad.
13.45–14.45 Selge sõnum ja selge keel.
14.45–15.00 Paus
II osa
15.00–15.45 Dokumendihalduse juhised. Dokumendihaldussüsteemid ja aadressiandmete süsteem.
15.45–16.00 Muud küsimused, järgmine koosolek.

Tagasi eelmisele lehele