Dokumendihaldusnõukogu koosolek

Osaleb nõukogu liige Kaimo Käärmann-Liive

Koosoleku päevakord:

13.00–14.00: eIDAS rakendamine – e-allkirjad, e-templid, allkirjade taseme ja kehtivuse kontroll jne

Osaleb Laura Kask (MKM RISO) ja võimalusel ka RIA esindajad

14.00–14.45: digiallkirjade vähendamine – asutusesisesed, asutuste vahelised dokumendid, kõrge taseme autentimisvahendiga e-keskkonda logitult

Osaleb Mirjam Rannula (JuM), kes valmistas ette HMSi muudatused. Nagu ilmselt teate, on valitsus HMSi muutmise eelnõu heaks kiitnud ja see liigub Riigikogusse. Esitatud eelnõuga saab tutvuda:
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/fb843eb2-4b5d-4d00-9831-52a37fde369c

14.45–15.30: TKTA rakendamine – vastutajate määramise seis asutustes, juhised, saadud küsimused jne.

Tagasi eelmisele lehele