Dokumendihaldusnõukogu koosolek

Osaleb dokumendihaldusnõukogu liige Kaimo Käärmann-Liive

Päevakord:

13.00–13.30       Digitaalallkirja seaduse kehtetuks tunnistamine ja eIDAS määruse rakendamise seadus. Laura Kask ja Mait Heidelberg (MKM), Mark Erlich (RIA) (ja DHN)

13.30–14.00       Digitaalallkirja kasutamise praktilised küsimused, sh dokumendi kuupäev. DHN ja külalised

14.00–15.00       TKTA määruse eelnõu. DHN (ja külalised)

15.00–15.30       Järgmine koosolek ja muud küsimused. DHN.

Tagasi eelmisele lehele