Dokumendihaldusnõukogu aastakoosolek

Osaleb nõukogu liige Kaimo Käärmann-Liive

– Käimasolevad tegevused RIAs: DHS jätkusuutlikkuse analüüs, hajus-DVK, ADIT ja @eesti.ee
– DHSide tugi ja kavandatud tegevused: DVK kapsel 2.1, ADIT, JPP klassifikaator
– DHNi ja MKM ITAO tegevused 2015. ja 2016. aastal
– DHNi 2016. a tegevused: arutelu

Tagasi eelmisele lehele