Arutelu struktuurifondide toetusmeetmete osas

Osaleb Kaimo Käärmann-Liive

 

1.      Liitumisläbirääkimisi pidavatele KOV-dele, kes on analüüsinud sellega seoses oma e-teenuste ja lokaalvõrgu ümberkorraldamise kulusid (selleks on avatud ka vastav toetusmeede Rahandusministeeriumi poolt) ning selgunud ulatuslik e-teenuste ümberkorraldamise ja/või võrkude ümberehitamise vajadus, mis tõstaks nii teenuste kvaliteeti, turvalisust kui ka pikemas perspektiivis hakkaks säästma  IKT eelarvet neile, vastavate toetusmeetmete võimaluste või spetsiaalse meetme loomise võimaluste väljaselgitamine.

2.      X-tee 6 reaalsed toetusmeetmed KOV-dele nii infrastruktuuri ümberehitamise, tarkvaraarenduste ja üleminekuperioodi kulude kompenseerimise osas (selle juures vaataks ka teenusepakkujate vaadet).

3.      Koostöö uue Riigiportaali ja sellega seotud KOV teenuste sealt väljamineku ja  AAR-i saatuse valdkonnas (selle punkti juurde tuleksime juhul, kui aega jääb üle, sest seda saab eraldi ka järgmine kord käsitleda).

Tagasi eelmisele lehele