Arutelu “Euroopa sotsiaalõiguste sammas: milline on Eesti seisukoht?”

Osaleb Anne Läns

Selle aasta märtsis esitas Euroopa Komisjon kavandi Euroopa sotsiaalõiguste samba loomiseks, mille eesmärgiks on sõnastada olulised põhimõtted Euroopa Liidu liikmesriikide tööturu- ja sotsiaalpoliitika arendamisel. Kas tänased sotsiaal- ja tööturupoliitikad on endiselt asjakohased? Kuidas parimal viisil vastata rahvastiku trendidest ja globaliseerumisest tingitud väljakutsetele tööturul? Kuidas saavutada ühtsem sotsiaalkaitsepoliitika euroala riikides? Millised algatused tuleks ellu viia Euroopa Liidu, millised liikmesriigi tasandil?

Nendel teemadel arutavad:
Jordi Curell Gotor, Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi direktor
Rait Kuuse, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler
Andres Võrk, TÜ Johan Skytte poliitikauuringute instituudi analüütik
Toomas Tamsar, Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja
Peep Peterson, Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees
Ago Tuuling, TALO juhatuse esimees
Monika Haukanõmm, Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees
Maris Jõgeva, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhataja

Arutelu on osa avalikust konsultatsioonist Euroopa sotsiaalõiguste samba ettepaneku kohta  ning arutelu tulemused on sisendiks Eesti seisukohtade kujundamisel.
Arutelu töökeeled on inglise ja eesti keel (sünkroontõlke võimalus). Lingid arutelu aluseks olevatele dokumentidele leiate allpool.

Tagasi eelmisele lehele