Arutelu „Eesti eesistumise eel – millist Euroopa Liitu me soovime?“

Osalevad Irja Alakivi, Tiiu Madal, Marliis Rettau ja Kaimo Käärmann-Liive

Avalik arutelu  „Eesti eesistumise eel – millist Euroopa Liitu me soovime?“, mis toimub neljapäeval, 29. juunil kell 14.00–15.30 rahvusooper Estonia valges saalis ja millel osalevad:

Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid
Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip

Arutelu juhib Matti Maasikas, Eesti eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures.

Eesti võtab ELi eesistuja rolli üle olulisel ajal. Ühendkuningriigi lahkumisega mõtestavad EL-27 riigid enda jaoks uuesti selle, miks ja millises ELis olla. Nii suuremad kui ka väiksemad liikmed soovivad muutusi, sest Euroopa Liit peab reageerima maailmas toimuvale ja vastama muutuvates oludes kodanike ootustele. Jätkuvalt on vaja lahendada kaua vindunud kriise. 2014. aastal valitud Euroopa Parlament ja ametisse astunud Euroopa Komisjon on tegutsenud rohkem kui poole oma ametiajast.

See tähendab, et enamik olulisi algatusi on saanud kokkuleppeküpseks ja Eestilt oodatakse läbirääkimiste edukat lõpuleviimist paljudes eri valdkondades alates siseturvalisusest kuni kaitsepoliitikani. Ühes valdkonnas, digitaalse turu loomises ja digilahenduste kasutamises teistes valdkondades, on ootused Eestile ülikõrged. Tihti on kuulda arvamust, et „kui Eesti ei suuda digiasju edasi viia, siis ei suuda seda keegi“. Eestil ongi plaanis digitaalse ühtse turu loomisel palju ära teha. Ent see ei saa ega pea olema ainus saavutus, mille järgi Eesti eesistumist mäletama jäädakse.

Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid ning digitaalse ühtse turu eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident ja Eesti pikaaegne peaminister Andrus Ansip püüavad vahetult enne Eesti ELi nõukogu eesistumise algust leida vastuseid paljudele olulistele küsimustele.

– Millises seisus on Euroopa Liit, mida on seni saavutatud ja milline on liidu tulevik? Kas vajame rohkem või vähem Euroopat ja millistes valdkondades?
– Mida soovib Euroopa Komisjon ühtse digituru loomisel saavutada ja kuidas see eurooplasi mõjutab?
– Millised on Eesti eesmärgid eesistujana, mille järgi jäädakse Eesti eesistumist loodetavasti meenutama? Kas Eesti saab eesistumisega hakkama ja kuidas teame, et kõik läks hästi?

Tagasi eelmisele lehele