2007–2013 perioodi struktuurivahendite mõju Eesti regionaalarengule, arutelu

Osalevad Jüri Võigemast, Kaimo Käärmann-Liive

09:30-10:00        kogunemine
10:00-11:00        avasõnad ja mõjuajalüüsi esitlus
11:00-11:15        kohvipaus
11:15-12:45        paneelarutelu

Oma osalust on kinnitanud Arto Aas, Jüri Võigemast, Ivari Padar ja Andres Metsoja. Paneeliarutelu juhib Sulev Valner

Arutelus keskendutakse kahe eesmärgi saavutamisele:
·         valdkondlike poliitikate, näiteks haridus-, ettevõtlus- või keskkonnapoliitika kujundamisel ja elluviimisel tuleb arvestada rohkem nende mõjuga regionaalsele arengule võttes arvesse kohalikke vajadusi ja eripära;
·         kohalikes investeeringutes ja arendustegevustes tuleb lähtuda nii maakonna kui ka riigi seisukohast terviklikult.

Tagasi eelmisele lehele