Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongress kiitis heaks Aadeli raporti

Strasbourgis kogunenud Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongress kiitis heaks Haljala vallavanema Leo Aadeli raporti teemal „E-lahendused kui väljakutse kohalike ja piirkondlike omavalitsuste poliitikutele“. Raport keskendub e-lahenduste kasutamisele kohalikus poliitikas, toob välja ohukohad ja annab soovitused kohaliku demokraatia edendamiseks e-lahenduste abil.

Raport esitab näiteid sellest, kuidas Euroopa Nõukogu mõnes liikmesriigis on e-lahenduste abil suurendanud kodanike huvi ja kaasatust kohalike asjade üle otsustamisel. „Suhted poliitikute, elanike, kodanikuühiskonna ja võimuorganite vahel muutuvad – traditsioonilised suhtlemisviisid nõrgenevad. Sotsiaalmeedia ja internet laiemalt aitavad valijaid mobiliseerida ja suurendada kodanike osalemist poliitilises protsessis. Uued lahendused pakuvad uusi võimalusi mõlemale poolele,“ kommenteeris raporti sisu Aadel.

Raport toob esile, et traditsioonilised suhtlemisvormid ei kao kuhugi. E-vahendid on esialgu traditsioonilistele vahenditele lisaks, mitte nende asemel. Samuti ei tohi kaduda poliitiline debatt, mis on väga lihtne juhtuma, juhul kui interneti teel küsitakse elanikelt vaid kiiret tagasisidet. Tähelepanu vajavad ka privaatsus ja turvalisus internetis.

Aadeli kaasraportööriks oli Josan Meijers Madalmaadest. Raporti vastuvõtmisel külalisesinejana kõne pidanud Viljandi Linnavolikogu liige Juhan-Mart Salumäe rõhutas, et e-lahendused annavad uue võimaluse kaasata poliitikasse noori.

Fotod:

http://av.coe.int/Standard/?recordName=Photos:134607

Tagasi eelmisele lehele