ELL vastus Maanteeameti juurde moodustatud töögrupi poolt esitatud tuleviku stsenaariume muutusteks teede omandisuhetes

Lp. Jaan Ingermaa
Lp  Kuno Männik
Maanteeamet                            Meie  28.11.2016 nr 1-7/161-1                                                   

Tuleviku stsenaariumid muutusteks teede omandisuhetes

Eesti Linnade Liidu juhatus arutas Maanteeameti juurde moodustatud töögrupi poolt esitatud tuleviku stsenaariume muutusteks teede omandisuhetes ning tõdes, et esitatud stsenaariumid ei käsitle kohalike teede hoiuga seonduvat rahastamise poolt, mille tõttu on keeruline otsustada. On antud üksnes hinnang kui palju rahalisi vahendeid võiks üle minna riigieelarvest  kohalikesse eelarvetesse või vastupidi. Siinjuures ei saa nõustuda esitatud hinnanguga, mille puhul teede üleminekul riigile on üleantavad rahalised vahendid rohkem kui poole suuremad kui samalaadsete teede üleminekul kohalikele omavalitsustele. Ühtlasi  märgime, et riigieelarvest kohalike teede hoiuks eraldatavad vahendid on käesoleval ajal 27 % väiksemad kui olid 2008.aastal.  

Arvestades eelpool toodut otsustas ELL juhatus antud hetkel eelistada stsenaariumit nr 3.
Samas oleme valmis teede omandisuhete küsimuste edasiseks aruteluks koos teede rahastamise küsimuste lahenduste arutamisega.

Vt ka  Riigikogu, 12. detsembril 2013.a. olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu “Kohalike teede hoiu korraldamine” (raport „Kohalike teede hoiu korraldamine“).

http://www.riigikogu.ee/tegevus/parlamentaarne-kontroll/olulise-tahtsusega-riiklikud-kusimused-ja-raportid/olulise-tahtsusega-riiklike-kusimuste-ja-raportite-arutelu-detailvaade/OTRK:%20Kohalike%20teede%20hoiu%20korraldus/19d460e8-06f4-485a-acfc-430ca651bdfd/

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Jüri Võigemast
Eesti Linnade Liidu tegevdirektor

Tagasi eelmisele lehele