ELL: Linnade Liit paneb Euroopa Nõukogu raporti ümarlauale

Eesti Linnade Liidu Volikogu otsustas teha Vabariigi Presidendile ettepaneku võtta Euroopa Nõukogu kohalike omavalitsuste kongressi soovitused arutamiseks presidendi ümarlauale.

Euroopa Nõukogu Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) äsja kinnitatud raport kohalikust demokraatiast Eestis ning ettepanekud olukorra lahendamiseks märgistavad selgelt seni lahendamata jäetud probleemid Eesti kohaliku demokraatia ja omavalitsuste autonoomia korralduses.

Kongressi soovitused puudutavad tõsises toonis riigi ja omavalitsuste tasakaalustamata suhet maksustamise õiguses ja maksutulude jaotuse proportsioonides, samuti majanduskriisi tagajärgede leevendamiseks meetmete rakendamist ning keskvõimu ja omavalitsuste vaheliste laiaulatuslike konsultatsioonide algatamise vajadust. Kongressi soovitused tuginevad Euroopa Kohalike Omavalitsuse Harta demokraatlike põhimõte järgimise vajadusele.

Raportis on ühtlasi fikseeritud Kongressi taotlus, et Eesti ametivõimud teavitaksid Kongressi raporti soovituste põhjal ellu viidud meetmetest.

Raporti kinnitanud Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongress on Euroopa Nõukogu üks organitest Ministrite Komitee ja Parlamentaarse Assamblee kõrval. Kongressi peamine eesmärk on kaitsta ja suurendada Euroopa kohalike ja piirkondlike omavalitsusorganite poliitilist, haldus- ja finantsautonoomiat, õhutades keskvõimu arendama kohalikku demokraatiat ja rakendama toetuspõhimõtet.

Eesti ühines Euroopa Nõukoguga 14. mail 1993. Euroopa Nõukogu on Euroopa organisatsioon, mille peamised eesmärgid on inimõiguste, õigusriigi põhimõtete ning demokraatia kaitsmine ja edendamine. Euroopa Nõukogu tegevus on konkretiseerunud euroopa põhiväärtusi kandvate konventsioonidega, millest lähtuvalt kooskõlastatakse ja ühtlustatakse liikmesriikide õigusakte. Konventsioonidest on tuntumad Euroopa inimõiguste konventsioon, Euroopa sotsiaalharta, Euroopa kultuurikonventsioon ning Euroopa kohaliku omavalitsuse harta.

Tagasi eelmisele lehele