ELL kooskõlastab haldusreformi seaduse eelnõu tingimuslikult

Eesti Linnade Liidu juhatus arutas haldusreformi seaduse eelnõu juhatuse 12.01.2016 koosolekul.

Eesti Linnade Liit kooskõlastab haldusreformi seaduse eelnõu tingimuslikult ning eeldusel, et koos haldusterritoriaalse reformi läbiviimisega tõstetakse ka omavalitsustele eraldatavat tulumaksumäära ja reformi tulemusena tekivad senisest suutlikumad omavalitsused.

ELL-i märkustega kooskõlastuse leiab lingilt
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/ca3bb355-50ff-45a1-8eda-58340b8828dd

Tagasi eelmisele lehele