ELL juhatuse esimees Urmas Kruuse kutsub omavalitsusi ühtsusele

Kommenteerides Pärnu linnavolikogu ja Otepää vallavolikogu hiljutisi otsuseid Eesti Linnade Liidust välja astuda, kutsus liidu esimees Urmas Kruuse üles ühtsust säilitama ja dialoogi pidama.

„Linnade Liidu juhatus on alati valmis dialoogiks. Mul on kahju, et Otepää vald ega Pärnu linn ei pidanud seda vajalikuks ega teavitanud liidu juhatust eelnevalt oma kavatsusest.“

„Oleks äärmiselt kahetsusväärne, kui kohalikust initsiatiivist välja kasvanud ja aastaid edukalt toiminud organisatsioon esimeste raskuste ilmnedes lagunema hakkab. Omavalitsuste tegevuses on ühisosa suur. Kohalike omavalitsuste huvide ja probleemide teadvustamiseks ning dialoogi pidamiseks riigiga vajame ühtset organisatsiooni. Meie koostöövõimest sõltub kohalike inimeste heaolu.”

Kruuse rõhutas, et kindlasti ei tohiks Linnade Liidust väljaastumise põhjuseks saada liikmemaks, mis arvestatakse proportsionaalselt iga linna või valla tulubaasist lähtuvalt. „Linnade Liit ei saa olla organisatsioon, kuhu astutakse headel ja lahkutakse rasketel aegadel.“

“Mul on kahju, et omavalitsuste ühistegevus on Otepää ja Pärnu väljaastumisega kaotanud osa tervikust, sest just majanduslikult keerulisematel aegadel on oluline ühte hoida,“ kommenteeris Kruuse Pärnu linnavolikogu ja Otepää vallavolikogu hiljutisi otsuseid.

Tagasi eelmisele lehele