ELL: Jäätmevedu peab toimima kindlalt ja kogukonnale soodsaimal viisil

Eesti Linnade Liit
Pressiteade
19.mai.2017

Jäätmevedu peab toimima kindlalt ja kogukonnale soodsaimal viisil

Eesti Linnade Liit on seisukohal, et sisetehingu keeld jäätmekäitlusteenuses, sealhulgas korraldatud jäätmeveol, ei ole asjakohane. Keeld jätab tähelepanuta vastuolu Euroopa Liidus aktsepteeritud sisetehingu reegli ehk in-house erandi reegliga. Sellest tulenevalt leiame, et õigusruumi kujundades, sealhulgas riigihangete seaduse eelnõu käsitledes, tuleks seadusandjal  in-house erandiga arvestada.

Jäätmehooldus on kohaliku omavalitsuse üks tuumikfunktsioonidest. Sõltumata sellest, kellega koostöös kohalikud omavalitsused jäätmevaldkonna küsimusi lahendavad, vastutavad linnad ja vallad lõppkokkuvõttes selle ülesande täitmise eest täielikult ise. Seetõttu on oluline, et igal linnal ja igal vallal, olgu ta suur või väike, oleks vastavalt kohapealsetele oludele õigus ja võimalus talle seadusega pandud  ülesannete täitmise viise iseseisvalt valida.

Linnade Liit on esitanud nii käesolevas riigihangete seaduse menetlemise protsessis kui ka varasematel menetlustel omapoolsed ettepanekud riigihangete seaduse eelnõu täpsustamiseks ning taotleb jätkuvalt korraldatud jäätmeveol sisetehingu keelu lõpetamist.

Täiendav info

Jüri Võigemast
ELL tegevdirektor
+372 56 473 498

Tagasi eelmisele lehele