ELL ja UNICEF sõlmisid hea tahte lepingu

Reedel, 27. novembril Stenbocki Majas toimunud pidulikul tseremoonial allkirjastati UNICEF Eesti ja Eesti Linnade Liidu vaheline hea tahte leping, mille eesmärk on omavahelise koostöö kaudu kujundada ühiskonnas lapsesõbralikumat suhtumist lapsi, noori ja perekondi puudutavate küsimuste lahendamisel ning otsida kohalikele oludele vastavaid võimalusi laste ja noorte turvalisuse, tervise, arengu ja mitteformaalse hariduse võimaluste parandamiseks ning edendada lastekaitse- ja noorsootööd.

Sama ürituse raames andis Eesti Vabariigi peaminister Andrus Ansip ja ÜRO Lastefondi UNICEF Eesti Rahvuskomitee president Elle Kull sertifikaadi Rakvere linna esindajatele. Tiitli võtsid vastu volikogu esimees, linnapea, abilinnapead, lastekaitse- ja noorsootöötajad ning noorte esindajad. Liitumise eest Euroopa linnade liikumises, pälvis Rakvere “Laste- ja noortesõbraliku linna” tiitli.

Viimase 7 aasta jooksul on 22 Euroopa riiki ühinenud UNICEFi poolt algatatud liikumisega “Laste- ja noortesõbralikud linnad”. Liikumise eesmärk on tõsta esile ja tunnustada neid linnu, kus hoolitakse oma väikestest elanikest ja nende tulevikust. Tänaseks on selle tiitli pälvinud üle kahesaja Euroopa väiksemat ja suuremat linna ning 2003.a kevadel läbiviidud küsitluste kohaselt on nendes linnades tunduvalt paranenud investeerimiskliima, paranenud üldine maine ja laienenud linna tuntus välismaal.
 
Hea tahte lepingu eesmärgid on:
– Aidata kaasa ÜRO Lapse Õiguste Konventsiooni levikule ja rakendumisele.
– Kujundada ühiskonnas lapsesõbralikumat suhtumist lapsi, noori ja perekondi puudutavate küsimuste lahendamisel.
– Otsida kohalikele oludele vastavaid võimalusi laste turvalisuse, tervise, arengu ja vaba aja veetmise võimaluste parandamiseks.
– Ergutada kohalikku initsiatiivi ja tunnustada üksikisikuid ja ettevõtteid, kes aitavad kaasa linna lapsesõbralikumaks muutmisele.
        
2008. ja 2009. aastal jälgis UNICEFi hindamiskomisjon mitmeid Eesti linnu ning märtsis, juunis ja oktoobris tehtud kokkuvõtete alusel otsustati Rakvere linnale omistada vastav sertifikaat. Vabariigi peaminister Andrus Ansip on külastanud oma  ametiaja jooksul enamikke Eestimaa linnu, sealhulgas ka “Laste- ja noortesõbraliku linna” liikumisega ühinenuid. Aastase hindamisperioodi jooksul on eelkõige paranenud linnaametnike, ettevõtjate ja mittetulundusühingute vaheline koostöö.
 
“Mul on heameel tõdeda, et Eesti on muutumas lapsesõbralikumaks. Märk sellest on kasvõi see, et lisaks Saue, Kunda, Narva, Pärnu, Tartu, Haapsalu, Kuressaare, Põlva, Jõhvi, Viljandi ja Tallinna linnale lisandub nüüdsest ka Rakvere. See tunnustus pole mitte ühe aktsiooni või projekti kokkuvõtlik lõpetamine, vaid vahekokkuvõte, mis märgib linna suhtumist lastesse. Lapsesõbralikkus on eelkõige eeldus koostööks  linnavalitsuse, ettevõtluse ja kõigi linnakodanike vahel väikeste linnakodanike tuleviku heaks ja loomulikult suur vastutus. Tänaseks kokku 12 Eesti linna tutvustatakse ka kõigile teistele Euroopa linnale,” ütles UNICEFi esindaja Toomas Palu hindamiskomisjoni lõppistungil.

ELL ja UNICEF Eesti hea tahte leping

Tagasi eelmisele lehele