ELL-i pöördumine Riigikontrolli teemadel

Linnade Liit esitas peaminister Juhan Partsile pöördumise, milles tehti ettepanek peatada riigikontrolli seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse muutmise eelnõu menetlemine valitsuses.

Aasta tagasi algatas Justiitsministeerium riigikontrolli seaduse muutmise põhjendusega anda Riigikontrollile suurem õigus uurida, kuidas kohalikud omavalitsused kasutavad oma vara ning kas tehingud on seaduspärased. Pearõhuna on viidatud vajadusele avastada ja ära hoida korruptsioonijuhtumeid omavalitsustes.

Linnade Liidu avalduses on kirjas, et printsiibina võib nõustuda, et kohaliku omavalitsuse tegevuse kontrolli­mehhanisme, mida on kokku 8 institut­siooni, tuleks üle vaadata.

Samas lisada aga juurde üks kontrollisüsteem ilma olemasolevate puudusi või tugevusi läbi kaalumata, ilma kohalikke omavalitsusi kaasamata ja juurdeloodavat kontrolli sisuliselt põhjendamata, poleks õige, tõdeb liit pöördumises.

Linnade Liidu kinnitusel puuduvad Eestil taolised analüüsid korruptsiooni kohta riigis, sealhulgas kohalikus omavalitsuses, et teada, kus on peamised valupunktid, kuhu tuleks enam tähelepanu suunata.

Eelnõu seletuskiri ei anna ka vastust, miks senist kaheksat juba olemasolevat kontrolli-mehhanis­mi tugevdada ei saa ja samuti ei ole küllaldaselt argumenteeritud, miks Riigi kontroll ei pea piisavaks olemasolevaid võimalusi kohaliku omavalitsuse järelevalveks.

Kavandatava seadusemuudatusega lisanduks ligikaudu  600-le Riigikontrolli kontrollialas olevale riigiasutusele veel 241 omavalitsusüksust oma rohkem kui 3000 asutusega. Lihtsa matemaatilise tehtega kinnitaks tulemus jõudluseks aastas 10-20 omavalitsusüksust (4-8%).

ELL-i sõnul on ilmne, et Riigikontrolli pädevuse laiendamisega kavandatakse Riigikontrollile õigust korraldada oma äranägemise järgi piste­lisi üksikkontrolle subjektiivselt valitud omavalitsustesse, mille puhul on oht valikule tugeva ja ohtliku poliitilise kõrvalmaigu juurdejäämiseks.

Linnade Liit tegi pöördumises ettepaneku moodustada töörühmad, kes hakkaks tegelema valdkonna analüüside ja muu ettevalmistava tööga, mis peaks olema kohustuslik eeltöö kohaliku omavalitsuse kontrollimehhanismide tegelikuks ja efektiivseks kaasajastamiseks.

 

Tagasi eelmisele lehele