ELL: Fraktsioonidel on kaks valikut

Eesti Linnade Liidu volikogu esitas Riigikogu fraktsioonidele omapoolsed ettepanekud seoses kavandatava lisaeelarvega. “Ehkki täna ei ole veel teada, milliseks lisaeelarve Riigikogus tegelikult kujuneb, on selge, et seekord jääb valikute tegemine rahvaesindajate teha,” arvab Linnade Liidu esimees Urmas Kruuse. “Fraktsioonidel on selles osas kaks valikut. Üks neist on ressursi ja otsustusõiguse tsentraliseerimise jätkamise tee ja teine, mida meie taotleme, on kohapealse arengupotentsiaali avamiseks võimaluste loomine.”

Linnade Liit on oma ettepanekuid esitades lähtunud sellest, et kohalikele omavalitsustele tuleb ka rasketel aegadel tagada võimalused kohapealse elukorralduse toimimiseks ning arenguväljavaadete säilimiseks. Teades, et nii sotsiaalsete kui ka majanduslike kriisipingete lahendamine on kohalike omavalitsuste kanda ning just kriisi ajal pannakse alus järgnevale arengutele, peavad kohalikud omavalitsused eriti oluliseks tulubaasi säilimisega seotud küsimusi. Kohapealse teotahte ja energia ühtseks potentsiaaliks sidumisega sünnib see täiendav jõud, mis suudab arvestada kohapealsete olude ja võimalustega ning selle ka edukalt rakendada. Ressurssi ja juhtimisotsuseid aina enam keskvõimu tasandile koondades jääb kohapealne potentsiaal lihtsalt järjest enam rakendamata.

“Olen veendunud, et üks majanduskriisi ületamise võtmetest on kohalike omavalitsuste tugevdamises. Seda kinnitab ka äsja kommenteeritud ¦veitsi teadlaste uuring, kus on esile toodud riikide majandusarengu edukuse sõltuvus kohaliku tasandi osakaalust. Majanduslikult edukamateks on osutunud detsentraliseeritud võimuga riigid. Meile on oluline omavalitsusautonoomia mitte ainult idee tasandil vaid selle arvestamine ka tegelikkuses.”  tõdeb Tartu linnapea Urmas Kruuse liidu taotlusi esitledes.

Linnade Liit ja Maaomavalitsuste Liit on esitanud omapoolsed ettepanekud eelarveläbirääkimisteks ning usuvad, et järgmisel esmaspäeval kirjutatakse Valitsuskomisjoniga alla  eelarveläbirääkimiste vaheprotokoll. Vaheprotokoll käsitleb nii käesoleva aasta, 2010. aasta kui ka Riigi eelarvestrateegia küsimusi aastateks 2010-2013.

Tagasi eelmisele lehele