Eesti linnapead pooldavad omavalitsuste võimu suurendamist

Teisipäeval koos olnud Eesti Linnade Liidu (ELL) juhatus pooldas valitsuse kava anda omavalitsustele üle osa seniseid riiklikke funktsioone ja raha.

ELL-i juhatus otsustas teha rahandusminister Siim Kallasele ettepaneku kohtuda linnapeadega, et arutada keskvalitsuse kavandatavat omavalitsuste maksureformi, teatas ELL-i pressiesindaja BNS-ile.

Valitsus on esialgu kavandanud riigilt kohalikele omavalitsustele anda üle munitsipaalkoolide õpetajate töötasu ühes sotsiaalmaksudega, samuti õppevahendite soetamise kulud, lastetoetused, toimetulekutoetused, vahendid maanteede korrashoiuks ja ehituseks ning muud väiksemad investeeringud.

Rahandusminister Siim Kallas on omavalitsuste maksureformi põhjendanud sellega, et riigieelarvest rahastatakse hetkel kulusid, mille lõpptarbija on valla või linna elanik. Samas puudub omavalitsustel võimalus kohapealseid sotsiaalprobleeme paindlikult ja operatiivselt lahendada.

ELL-i arvates on probleemiks see, et mitu omavalitsust saavad kulutada teistega võrreldes teatud teenustele tunduvalt enam vahendeid, samal ajal ei jätku järjest suuremal osal omavalitsustel piisavalt vahendeid avalike teenuste osutamiseks. See tingib vajaduse finantseerida oma eelarvet laenuvahendite arvelt.

Samuti ei pane praegune toetuste eraldamise ja arvestamise süsteem omavalitsusi otsima võimalusi ettevõtluse arendamiseks, kuna riigieelarvelised toetused on kujunenud kindlaks tuluallikas, leidis ELL-i juhatus.

 

Tagasi eelmisele lehele