Eesti Linnade Liit sõdib eluvõõrate seadusmuudatuste vastu

Eesti Linnade Liidu juhatus leiab, et alkoholi, tubaka-, kütuse ja elektriaktsiisi seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seadus on teatud sätete rakendamise osas eluvõõras. Eesti Linnade Liit soovib, et nende sätete jõustumine lükatakse edasi.

Alkoholi, tubaka-, kütuse ja elektriaktsiisi seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seadus võeti Riigikogus vastu 01.07.2014. Eesti Linnade Liidu juhatus teeb ettepaneku pikendada erimärgistatud vedelkütuse kütmiseks lubamise tähtaega 01.01.2018, sest hetkel sätestatud tähtaeg kuni 2015. aasta maini on ümberehituste vajadust ja ühekordseid kulusid arvestades ebareaalselt lühike.

Tsiteerides Eesti Linnade Liidu juhatuse liikme ja Kohila vallavanema Heiki Hepneri sõnu: „Tegemist on küündimatult koostatud seaduse muudatusega, ükskõik mis nurga alt vaatad! Kui ei küsita erinevate osapoolte arvamust, siis sünnivadki seadused, mis on täiesti eluvõõrad ja ootavad edasi lükkamist“.

Erimärgistatud kütuste kasutamise erandite kaotamine ja aktsiisihinna tõstmine avaldab mõju eelkõige elanikele ja omavalitsustele, kes kasutavad õlikatelt. Edaspidi tuleb neil osta kütust hinnanguliselt 38% kõrgema hinnaga või ehitada ümber küttesüsteem.

Tagasi eelmisele lehele