Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku eelnõude vastuvõtmise protsess tuleb peatada!

Täna Riigikogus teisel lugemisel olev planeerimisseaduse (571 SE) ja ehitusseadustiku (555 SE) eelnõud on Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajate sõnul vastuvõtmiseks sobimatud.

Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste Liit kutsuvad üles Riigikogu liikmeid riigimehelikule käitumisele ja peatama teisel lugemisel oleva planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku eelnõude edasine menetlemine.

Tegemist on seadustega, mis puudutavad paljusid isikuid ning tagatud peaks olema ehitus- ja planeerimistegevuse ning selle regulatsiooni järjepidevus ning arusaadavus. Seniste regulatsioonide ulatuslik „ümberpööramine“ aga jätab nii seaduse rakendajad kui ka puudutatud isikud ebakindlasse olukorda. 

Leiame, et kehtivat ja toimivat seadust tuleb muuta üksnes põhjendatud vajadusel ja jätta muutmata ülejäänud osades.

Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri sõnul on eelnõude raames jäänud tähelepanuta nii kohalike omavalitsuste, omavalitsusliitude kui ka erialaliitude märkused ja ettepanekud. Senist süsteemi oluliselt muutvate terviktekstide ellurakendamise võimalused ja kulud on jäänud hindamata. „Eelnõude vajalikkus esitatud kujul ei ole põhjendatud. Lisatud seletuskirjad ja täiendavad selgitused tekitavad pigem lisaküsimusi, kui annavad lõplikke vastuseid“, lisab ta.

„Ei tohiks vastu võtta seadust, mille jõustumine toob kaasa täiendava halduskoormuse omavalitsustele kõikidel planeerimise tasanditel, mis muudab kodanike kaasamise planeeringuprotsessi formaalseks ja vähendab õigusselgust“ selgitab Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast ning sõnab lõpetuseks, et eelnõud vähendavad kohalike omavalitsuste otsustusõigust, muudavad planeerimise kallimaks ja bürokraatlikumaks.

Tagasi eelmisele lehele