Brüsselis arutleti raportöör Andres Jaadla töödokumendi üle

Raportöör Andres Jaadla tutvustas 20.11.2015 töödokumenti „ELi keskkonnaõigus: aruandluse ja nõuetelevastavuse parandamine“. Euroopa Komisjoni 19. mail 2015 vastuvõetud paremat õigusloomet käsitleva teatise eesmärk on parandada Euroopa Liidu õigusaktide tõhusust, tulemuslikkust lihtsustamise ja halduskoormuse vähendamise teel, mida toetavad uute tehnoloogiate pakutavad võimalused. Teatises ettenähtud algatused hõlmavad keskkonnaaruandluse menetluste laiaulatsulikku läbivaatamist. Euroopa Komisjon toob esile kaks aspekti, mille kohta oodatakse Regioonide Komitee soovitusi:

– Euroopa Liidu keskkonnaõiguse alusl ELi aruandluskohustuste lihtsustamise võimalused ja keskkonnaandmete parem liikumine;

– Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste halduskoormuse vähendamine Euroopa Liidu keskkonnaõiguse nõuetele vastavuse edendamisel. 

Arvamuse esimene arutelu ja vastuvõtmine on kavandatud 24. veebruarile 2016. Arvamuse vastuvõtmine kavandatud Regioonide Komitee täiskogul 7.- 8. aprillil 2016.

Regioonide Komitee komisjonide koosolekumaterjalidega saab tutvuda aadressil  https://toad.cor.europa.eu/CalendarMonthly.aspx

 

Tagasi eelmisele lehele