Eesti Linnade ja Valdade Liit

NB! Eesti Linnade ja Valdade Liidu uus koduleht asub aadressil https://www.elvl.ee/

27. veebruaril toimunud Eesti Linnade Liidu üldkoosolekul võeti vastu muudatustega põhikiri, mille tulemusena moodustati uus üleriigiline omavalitsuste liit, Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL). 


Eesti Linnade Liidu esimees Taavi Aas sõnas Linnade ja Valdade Päevade avakõnes 15. märtsil 2017, et omavalitsuste ühinemine loob uued võimalused ka omavalitsuste üleriigilise koostöö tugevdamiseks. vt.
http://www.ell.ee/omavalitsused-koonduvad-uleriigilise-koostoo-tugevdamiseks/

9. juunil 2017 a allkirjastasid ELL juhatuse esimees Taavi Aas ja EMOL esimees Kurmet Müürsepp Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu juhatuste ühiste kavatsuste kokkuleppe kohalike omavalitsuste üleriigilise ühistegevuse tugevdamiseks.

Eesti Linnade ja Valdade Liit on üleriigiline omavalitsusliit, mille liikmeteks on 2018. aasta seisuga 72  omavalitsust ning nendes elab 98% rahvastikust (rahvastikuregistri seisuga 01.01.2018). Liidu eesmärgiks on esindada ja kaitsta liikmete huve nii riigisisesel kui ka maailma tasandil. Liidu tegevusvaldkond hõlmab kogu kohaliku omavalitsuste korraldust, alates eelarvetest ja lõpetades välissuhtlusega.

Liit on tegutsenud vahepealse katkestusega 1920. aastast alates ning taastas oma tegevuse 1990. aastal. 2015. aastal tähistas Linnade Liit oma 95. juubelit. Oma tegevuses lähtub liit  kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadusest.

Liidu juhatuse esimees on Taavi Aas (Tallinna linnapea), aseesimehed on Mihkel Juhkami (Rakvere linnavolikogu esimees) ja Pipi-Liis Siemann (Türi vallavanem). Liidu bürood juhib Jüri Võigemast.

Loe edasi