ELL Vabariigi Valitsuse määruse eelnõust

Eesti Linnade Liit saatis Rahandusministeeriumile kirja Vabariigi Valitsuse määruse “Vabariigi Valitsuse 6.veebruari 2015. a määruse nr 16 “Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuste üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine ” eelnõu. Loe kirja siit:

ELL kiri VV määrus 16 Toetusfond

Tagasi eelmisele lehele