Viljandi kaasav eelarve sai 38 ettepanekut

Septembriga lõppenud Viljandi kaasava eelarve ettepanekute esitamise periood kogus ideid viies kategoorias, kokku laekus 38 ettepanekut, neist rohkem ehk 23 ideed esitati elukeskkonna ja linnruumi arendamiseks.

Septembrikuu jooksul mullusega sama arvu ettepanekuid kogunud Viljandi kaasava eelarve protsess liigub nüüd edasi ideede sõelumisega. Esmalt analüüsivad ideid linnavalitsuse teenistujad, kes hindavad ettepanekute vastavust kaasava eelarve reeglitele. Esmase analüüsi tulemused avaldatakse Viljandi linna veebilehel ja volis.ee keskkonnas hiljemalt 15. oktoobril.

Peale seda sõeluvad ettepanekute esitajad ise koos linnavolikogu liikmetega välja kümme ideed, mis lähevad lõpphääletusele. Need kümme ideed tehakse avalikuks hiljemalt 23. oktoobril.

Linnakodanike hääletus toimub 26. oktoobrist 15. novembrini volis.ee keskkonnas või isikut tõendava dokumendi alusel Viljandi linnavalitsuses ja Viljandi linnaraamatukogus. Võidukas idee peab koguma vähemalt 200 häält. Sealjuures on igal vähemalt 16-aastasel viljandlasel võimalik anda poolthääl kuni kolmele ideele.

Kõikide ideedega on võimalik tutvuda veebilehel volis.ee, kus saab esitada ka kommentaare.

Tagasi eelmisele lehele